Loading ...

Zateplenie budov, zateplovanie fasád

Vďaka zvyšujúcemu veku našich panelových domov, poveternostným vplyvom a často i nedodržaniu technologických výrobných a konštrukčných postupov ocitajú naše príbytky v nevyhovujúcom stave. Tento nevyhovujúci stav či systémové poruchy si vyžadujú odborné riešenie. Nejde pritom len o technologické riešenia čiže zlepšenie fyzického stavu budovy, predĺženie jej životnosti ale taktiež o zvýšenie trhovej hodnoty, komfortu bývania a zníženia celkových nákladov. Najčastejšie sa zatepľovanie vykonáva z dole uvedených materiálov Polystyrén Polystyrén je asi najpoužívanejší materiál na zatepľovanie a vyrába sa polymerizáciou styrénu z ropy.Medzi výhody patrí nízka objemová hmotnosť, dobrá opracovateľnosť a cenová dostupnosť.

Najčastejšie sa používa na zatepľovanie plochých striech a konštrukcií bez nárokov na ochranu proti požiaru a hluku. Výhodou polystyrénu je použitie nielen na novopostavené, ale aj už existujúce budovy. Na polystyrén možno použiť široké spektrum farieb, zatepľuje sa bez tepelných mostov. Polystyrenové platne sú zvyčajne uchytené na povrch fasády lepidlom a vhodným spôsobom ukotvenia. Na spevnenie a vyrovnanie povrchu fasády sa používa stierkovacia zmes s vloženou sklotextilnou mriežkou. Vyrovnaný povrch je ošetrený penetráciou na vyrovnanie nasiakavosti a zvýšenie priľnavosti. Na takýto podklad sa nanáša finálna omietka, ktorá môže mať rôzne farebné odtiene a štruktúry podľa individuálnych požiadaviek.

Minerálna vlna Jej nevýhodou je nevyhnutnosť používania ochranných pomôcok ako aj vyššia nasiakavosť a vyššia obstarávacia cena. Minerálna vlna sa používa na konštrukcie s nárokmi na požiarnu bezpečnosť a so zvýšenými akustickými nárokmi. Hlavnými výhodami sú najmä jej protipožiarne vlastnosti, tvarová stálosť, odolnosť proti škodcom, ako aj malá tepelná rozťažnosť. Minerálna vlna vykazuje dobré vlastnosti pri paropriepustnosti, požadovaných akustických hodnotách a tvarovej stálosti. Môže sa používať aj na budovy vyššie ako 22,5 m.