Loading ...

Výškové práce horolezeckou technikou

Špecializované práce vo výškach

 • pilčícke práce ( orezávacie práce) vo výškach a v nedostupnom teréne
 • elektrotechnické práce vo výškach (osvedčenie vydané v zmysle zákona 124/2006 Z.z. a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 §22- Samostatný elektrotechnik)
 • inštalácia protipožiarnych systémov a protipožiarnej ochrany vo výškach a ťažko dostupných miestach (oprávnenie k aplikácii a kontrole protipožiarnych materiálov Hilti)

Montážne a inštalačné práce vo výškach

 • montáž potrubí, vzduchotechniky, bleskozvodov, zvodov a odkvapových systémov
 • montáž hrotov, sietí proti holubom a vtáctvu, odstrašovačov a atrapy dravcov
 • montáž vysielačov, vykrývačov a antén
 • inštalácia vianočného osvetlenia a výzdoby na uliciach miest a v nákupných centrách a inštalácia výzdoby pre rôzne kultúrne podujatia
 • inštalácia kamerových systémov

Demontážne a sanačné práce

 • sanácie výškových komínov,
 • likvidácia materiálov v neprístupných miestach
 • sanácie výškových budov a konštrukcií

Čistiace práce vo výškach a na neprístupných miestach

 • umývanie okien výškových budov a presklenných-sklených plôch na budovách
 • umývanie a čistenie fasád na budovách, betónových konštrukcií vysokotlakovým čističom
 • umývanie vertikalných, stropných a neprístupných plôch
 • likvidacia plesni na zateplenych fasadach výškových a obytných domov bioroztokom
 • vapkovanie žalúzií, a slnolamov na budovách
 • vapkovanie umývateľných plôch v neprístupných miestach a vo výškach
 • vysávanie nosníkov, klimatizácií,
 • čistenie striech a žľabov od lístia
 • podrezávanie snehu a odpratávanie snehu a ľadu z rovných striech a šikmých striech

Maliarske a natieračské práce vo výškach

 • maľovanie fasád, vertikálnych a stropných plôch
 • maľovanie lóg a grafík na vertikálne plochy, napríklad tiež atrapy dravcov
 • ošetrovanie vertikálnych a horizontálnych plôch fasád – tmelenie trhlín
 • ošetrovanie plechových striech, natieranie stĺpov, stožiarov, betónových konštrukcií