Loading ...

Zateplovanie budou nesie v sebe nastrahy v podobe  tvoriaceho sa kondenzu a vznikajucich zdraviu škodlivých plesni a zároven velmi často dochádza k nevzhladnému a zároven škodlivemu zapliesneniu povrchu zateplenych fasád prioritne zle presvetlenych severnych stien